Historie

In 1922 wordt bij notaris Bijvoet de oprichtingsakte voor de Stichting Carmelcollege gepasseerd. Pater Titus Brandsma was medeondertekenaar van de akte. De Stichting Carmelcollege begon in 1923 een Hogere Burger School met de naam Carmelcollege Oss. Na de Tweede Wereldoorlog werd de naam veranderd in Titus Brandsmalyceum.

In 2006 is door oud-conrector Frans Bruna Het Boekje Het Hooghuis Lyceum en al zijn voorgangers over de geschiedenis van alle Hooghuisscholen uitgebracht. Het gedeelte over Het Titus Brandsmalyceum is hieronder te downloaden. Het Hooghuis Lyceum wordt nu Het Hooghuis genoemd.