1923 – 2023

100 jaar Titus Brandsmalyceum

In de zomer van 2023 bestond het Titus Brandsmalyceum 100 jaar! We zijn erg trots dat onze school al een eeuw goed en innovatief onderwijs biedt. Dit jubileum vierde wij het hele schooljaar 2022-2023.

In 1922 wordt bij notaris Bijvoet de oprichtingsakte voor de Stichting Carmelcollege gepasseerd. Pater Titus Brandsma was medeondertekenaar van de akte. De Stichting Carmelcollege begon in 1923 een Hogere Burger School met de naam Carmelcollege Oss. Na de Tweede Wereldoorlog werd de naam veranderd in Titus Brandsmalyceum.

In de zomer van 2023 is het 100 jaar geleden dat het Titus Brandsmalyeum officieel geopend

Presentatie over de eerste 50 jaar van onze school.

Klik hier om de pdf te downloaden

Tijdens de lezing van Stichting De Werkende Mens (maart 2022) heeft oud-conrector Frans Bruna een presentatie gegeven over de eerste 50 jaar van onze school. De presentatie is op deze website te bekijken.

Herinnering aan verloren levens: Onthulling van plaquette voor Joodse oudleerlingen op Holocaust Memorial Day

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd niet alleen de stichter van onze school, Titus Brandsma, door de Duitsers opgepakt en afgevoerd naar een concentratiekamp. Ook een aantal Joodse oudleerlingen werd opgepakt en afgevoerd, meestal naar Sobibor of Auschwitz. Van hen zijn 12 jongens niet teruggekomen na afloop van de oorlog.

Op Holocaust Memorial Day, 27 januari 2016, werd voor hen een plaquette onthuld dat een plaats krijgt binnen school. Twee leerlingen uit 6 vwo hebben dit georganiseerd. Zij hebben ook een kort filmpje gemaakt over deze 12 leerlingen.

Tijdlijn van toen tot nu

Onze rijke geschiedenis

Hieronder presenteren wij een korte tijdlijn van belangrijke momenten in de geschiedenis van TBL. Graag verwijzen wij u ook naar een meer complete geschiedenis die oud-conrector Frans Bruna heeft beschreven tot 2013.

 • 1923

  Carmel College Oss start met een hbs, 1 klas met 36 leerlingen

 • 16 juli 1928

  Inzegening nieuwe schoolgebouw

  16 juli 1928

 • 1935

  Grens van 100 leerlingen wordt gepasseerd

 • September 1941

  Joodse leerlingen moeten in opdracht van de Duitsers van school verwijderd worden

  September 1941

 • 1947

  De school krijgt een gymnasiumafdeling

 • September 1948

  De school verandert de naam in Titus Brandsmalyceum

  September 1948

 • 1952

  De eerste meisjes worden toegelaten

 • 1953

  Villa Josina is niet langer meer nodig als lesruimte en wordt afgebroken

  1953

 • 1965-1967

  Het schoolgebouw wordt flink uitgebreid

 • 1968

  Pater Tiecke neemt afscheid als rector en wordt opgevolgd door Toon Jagers, dan de jongste rector in Nederland

  1968

 • 1991

  Fusie van het TBL met de Edith Stein mavo

 • 1993

  Ontstaan van een samenwerkingsverband van TBL met de St. Janmavo (Oss) en de mavo’s in Heesch en Ravenstein

  1993

 • 1995

  Toon Jagers neemt afscheid als rector en wordt vanaf jan 1996 opgevolgd door Wim Koopman

 • 1-8-2000

  Fusieschool Het Hooghuis Lyceum (nu Het Hooghuis) gaat van start, gevormd door TBL, St. Janmavo, mavo’s in Heesch en Ravenstein en het Triascollege. Wim Koopman wordt voorzitter van de Centrale Directie

  1-8-2000

 • 1-9-2003

  Start van weer een uitbreiding van het schoolgebouw

 • Juni 2011

  TBL wordt CultuurProfielSchool

  Juni 2011

Fotoarchief 100 jaar TBL

1923-1930

1931-1940

1941-1950

1951-1960

1961-1970

1971-1980

1981-1990

1991-2000

2001-2010

2011-2020

2021 tot nu

Het namenregister en het erratum van het jubileumboek kunt u opvragen via infotbl@hethooghuis.nl.