Historie

In 1923 wordt bij notaris Bijvoet de oprichtingsakte voor de eerste Hogere Burger School in Oss gepasseerd. Pater Titus Brandsma was medeondertekenaar van de akte. In 2006 is door oud-conrector Frans Bruna Het Boekje Het Hooghuis Lyceum en al zijn voorgangers over de geschiedenis van alle Hooghuisscholen uitgebracht. Het gedeelte over Het Titus Brandsmalyceum is hieronder te downloaden. Het Hooghuis Lyceum wordt nu Het Hooghuis genoemd.