Aankomende evenementen

Belangrijke data  2022-2023

Vakanties 2022-2023

Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober
Kerstvakantie: 26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 24 februari
Tweede paasdag: 10 april – lesvrij
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei
Hemelvaartdag: 18 mei – lesvrij
Lesvrije dag: 19 mei – lesvrij
Tweede pinksterdag: 29 mei – lesvrij
Zomervakantie: 17 juli t/m 25 augustus

Belangrijke data  2022-2023

Deze data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Meer data zijn te vinden in de Schoolgids. Die is elders op deze website te downloaden. In het leerlingenblad Het Rondje staat steeds voor twee tot drie weken de agenda met de laatste wijzigingen.

Januari – Maand van de creaties
Di 10/1 tm vr 13/1 voortgangsvergaderingen
Dinsdag 24/1 ouderavond
Woensdag 25/1 afsluiting masterclasses klas 3
Woensdag 25/1 herkansing 5h en 6v
Donderdag 26/1 ouderavond

Februari – Maand van de talen
Vrijdag 3/2 16.00-20.00 Open Dag groep 7/8
Ma 6/2 tm ma 13/2 toetsweek + mondelingen 5 havo en 6 vwo
Ma 20/2 tm vr 24/2 VOORJAARSVAKANTIE

Maart – Maand van het leiderschap
Dinsdag 7/3 ouderavond 5h en 6v
Ma 20/3 tm ma 27/3 toetsweek onderbouw + bovenbouw
Dinsdag 21/3 HOOGHUISmiddag
Dinsdag 28/3 correctiedag / vrije dag leerlingen

April – Maand van de sport
Donderdag 6/4 eindpresentatie kunstvakken 5 havo en 6 vwo
Maandag 10/4 Tweede Paasdag / lesvrij
Dinsdag 11/4 laatste herkansingen 5 havo en 6 vwo
Di 11/4 tm 14/4 voortgangsvergaderingen
Dinsdag 11/4 oudergesprekken
Ma 17/4 tm vr 21/4 Activiteitenweek met o.a. buitenlandse reizen 4 havo en 5 vwo
Ma 17/4 tm do 20/4 examentraining 5h en 6v
Woensdag 19/4 Sportcafé
Vrijdag 21/4 laatste lesdag 5h en 6v / examenstunt
Ma24/4 tm vr 5/5 MEIVAKANTIE

Mei – Maand van de geschiedenis
Maandag 8/5 examenvoorlichting 5h en 6v
Di 9/5 + wo 10/5 ouderavond
Donderdag 11/5 start CSE 1e tijdvak
Vrijdag 12/5 presentatie Jubileumboek + Osse Avond van de Geschiedenis
Donderdag 18/5 Hemelvaartsdag / lesvrij
Vrijdag 19/5 lesvrije dag
Maandag 29/5 Tweede Pinksterdag / lesvrij
Dinsdag 30/5 laatste dag CSE 1e tijdvak

Juni – Maand van de herinnering
Vrijdag 2/6 Personeels(mid)dag
Vrijdag 9/6 19.00 voorstelling Theaterbrugklas
Woensdag 14/6 uitslag CSE 1e tijdvak
Vrijdag 16/6 aanmelden CSE 2e tijdvak voor 17.00 uur
Zaterdag 17/6 Reünie 100 jaar TBL
Ma 19/6 tm do 22/6 CSE 2e tijdvak
Ma 26/6 tm ma 3/7 toetsweek onderbouw + bovenbouw
Vrijdag 30/6 uitslag CSE 2e tijdvak

Juli – Afsluitende maand 100 jaar TBL
Dinsdag 4/7 correctiedag / leerlingen lesvrij
Wo 5/7 + do 6/7 rapportvergaderingen / leerlingen lesvrij
Vrijdag 7/7 start activiteitenweek vanaf 11.00
Vrijdag 7/7 Leerlingenfeest/festival
Ma 10/7 tm 12/7 Activiteitenweek
Dinsdag 11/7 diploma-uitreiking 5 havo
Woensdag 12/7 diploma-uitreiking 6 vwo
Donderdag 13/7 schooljaar afronden / leerlingen vrij
Vrijdag 14/7 schooljaar afronden / leerlingen vrij
Ma 17/7 tm 25/8 ZOMERVAKANTIE

N.B.
Schooldagen, waarop geen les gegeven wordt, maar bijvoorbeeld rapportvergaderingen worden gehouden, zijn GEEN vakantiedagen.
Deze dagen worden gebruikt voor o.a. taken, bijlessen, bijwerken van de studie-uren, extra repetities voor
musical en toneel en inhaalwerk!
Ouders en leerlingen dienen bij het afspreken van vakanties nadrukkelijk rekening te houden met vakanties en vrije dagen
zoals ingeroosterd. Alleen grondig gemotiveerde verzoeken om van deze vakantiedata af te wijken, kunnen bij de schoolleiding
worden ingediend.
Het is wettelijk niet toegestaan om in de eerste twee schoolweken van het nieuwe schooljaar ouders toestemming te geven om hun kinderen mee op vakantie te nemen.

Klik hier voor de pagina roosterzaken  van het  TBL

Geen evenementen gevonden!