Atheneum masterclass

Op het atheneum krijgen leerlingen les in 13 vakken. Atheneumleerlingen hebben veel talenten en zijn breed geïnteresseerd. Deze leerlingen gaan diep in op de stof, ze leren onderzoeken op te zetten en uit te voeren, ze leren plannen en organiseren en kritisch nadenken. Dat wordt ‘academisch voorbereiden’ genoemd. De leerlingen leren samen te werken en elk jaar leren ze om zelfstandiger te worden in het aanpakken van hun studie. Dat doen ze door met hun mentor reflectiegesprekken te voeren. Als leerlingen van zichzelf weten wat hun sterke en minder sterke punten zijn, kunnen ze ook steeds beter oplossingen vinden voor de dingen waar ze tegenaan lopen. De mentor vindt het leuk om de leerlingen in dat proces te begeleiden en hen te zien groeien.

Kies je voor atheneum op het TBL, dan kies je voor:

  • Een opleiding die je voorbereidt op een wetenschappelijke studie aan de universiteit.
  • Een opleiding op hoog niveau, die jou uitdaagt om je talenten te ontplooien.
  • Een opleiding met een masterclass, die jou de mogelijkheid biedt je te verdiepen in een gebied naar jouw keuze: de masterclass Art, Business, Science of Sport & Life Sciences

Onze leerlingen op het atheneum hebben een brede interesse en zijn gemotiveerd om te leren. Ze willen veel weten en stellen veel vragen. Ze hebben een gezond kritische houding. De vragen die ze stellen gaan over de inhoud van een vak, maar ook over aanpak en keuzes: Waarom leren we dit en wat heeft het te maken met het thema van dit hoofdstuk? Ze zijn niet alleen afhankelijk van wat volwassenen hen aanbieden en maar nemen zelf initiatieven.