Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde leerlingen krijgen veel aandacht op het TBL. Dat past binnen de gedachte dat het TBL recht doet aan verschillen tussen leerlingen.

Vier talentbegeleiders volgen en begeleiden leerlingen die de diagnose hoogbegaafdheid hebben. Zij zijn op drie vaste contactmomenten per week beschikbaar voor de leerlingen. Daarnaast geven de begeleiders studievaardigheidstrainingen, ondersteunen ze mentoren en onderhouden ze contact met de ouders van de leerlingen.
Eén begeleider helpt leerlingen die in de bovenbouw tijd hebben om alvast op de universiteit deel te nemen aan speciale trajecten of juist reguliere vakken.

Vakdocenten bieden extra uitdaging tijdens de lessen of ontwikkelen een compacte leerroute. In de vrijgekomen tijd verdiepen of verbreden leerlingen hun kennis of werken ze aan vakken die minder goed gaan.

Het TBL is aspirant-lid van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen. Deze scholen kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen. Zie voor meer informatie https://www.begaafdheidsprofielscholen.nl/.

SocratOss

SocratOss is de naam voor de doorgaande leerlijn die in Oss is opgestart voor de hoogbegaafde leerlingen die meer uitdaging kunnen gebruiken dan in het reguliere onderwijsaanbod geboden wordt. Naast een bovenschoolse plusklas voor de basisscholen biedt SocratOss onderwijs op maat voor de hoogbegaafde leerlingen binnen het TBL. Extra aandacht is er voor de ondersteuning van onderpresterende hoogbegaafde leerlingen. Hierbij gaat het zowel om de sociaal-emotionele problemen als om de leerproblemen die hierbij horen.