Hoogbegaafdheid

Op het TBL is er veel aandacht voor (hoog)begaafde leerlingen. Deze leerlingen zijn gebaat bij extra uitdaging in de reguliere lessen en vaak ook bij een andere aanpak door vakdocenten. Vaak hebben deze extra getalenteerde leerlingen behoefte aan begeleiding die toegespitst is op hun (hoog)begaafd zijn. Op het TBL wordt recht gedaan aan verschillen tussen leerlingen en dat geldt zeker ook voor de bijzonder getalenteerde leerlingen.

Het TBL is aspirant-lid BPS. BPS staat voor Begaafdheidsprofielscholen. Dit is een vereniging van scholen, die zich kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen. Zie voor meer informatie https://www.begaafdheidsprofielscholen.nl/.

Op het TBL zijn er vijf talentbegeleiders die de hoogbegaafde leerlingen begeleiden. Dit zijn docenten die nascholing hebben gevolgd op het gebied van hoogbegaafdheid. De talentbegeleiders voeren begeleidingsgesprekken met de getest hoogbegaafde leerlingen, geven studievaardigheidstraining en ondersteunen de mentoren bij de begeleiding van deze leerlingen. De talentbegeleiders informeren en adviseren ook de ouders van de hoogbegaafde leerlingen.

Daarnaast kan een leerling op het TBL bij elk vak een compacte leerroute volgen. Hierdoor houden ze tijd over. In die tijd werken ze onder begeleiding in het Open Leercentrum. Daar is ruimte om hun kennis te verdiepen en te verbreden of te werken aan de vakken waar ze niet zo goed in zijn. Overigens mogen ook leerlingen die niet (hoog)begaafd zijn deze compacte leerroute volgen, als ze voor een bepaald vak sneller kunnen en willen werken.

SocratOss

SocratOss is de naam voor de doorgaande leerlijn die in Oss is opgestart voor de hoogbegaafde leerlingen die meer uitdaging kunnen gebruiken dan in het reguliere onderwijsaanbod geboden wordt. Naast een bovenschoolse plusklas voor de basisscholen biedt SocratOss onderwijs op maat voor de hoogbegaafde leerlingen binnen het TBL. Extra aandacht is er voor de ondersteuning van onderpresterende hoogbegaafde leerlingen. Hierbij gaat het zowel om de sociaal-emotionele problemen als om de leerproblemen die hierbij horen.