Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde leerlingen krijgen veel aandacht op het TBL. Dat past binnen de gedachte dat het TBL recht doet aan verschillen tussen leerlingen.

Begaafdheidsprofielschool

Sinds 2022 is het Titus Brandsmalyceum Begaafdheidsprofielschool. Dat zijn maar 54 middelbare scholen in heel Nederland. Het heeft voordelen voor onze school en voor onze (hoog)begaafde leerlingen. Zo werkt het TBL intensief samen met andere Begaafdheidsprofielscholen in Nederland. We wisselen kennis en expertise uit met elkaar. (Hoog)begaafde leerlingen van het TBL kunnen deelnemen aan landelijke conferentiedagen en daar kennismaken met andere (hoog)begaafde leerlingen uit het hele land. Het contact met soortgelijken wordt als heel prettig en waardevol ervaren.

Zie voor meer informatie https://www.begaafdheidsprofielscholen.nl/.