Havo/vwo masterclass

Op het TBL streven we ernaar het leren zo veel mogelijk op onze individuele leerling af te stemmen. Dit noemen we gepersonaliseerd leren. Zo werd ook duidelijk vanuit leerlingen en docenten dat er behoefte was aan een flexibele brugperiode. Niet iedereen heeft namelijk twee of drie leerjaren nodig om erachter te komen wat het juiste onderwijsniveau voor hem of haar is: havo of vwo. Na een afgerond eerste schooljaar ga je verder in 2 havo of 2 vwo. Is het nog niet duidelijk, dan ga je door in 2 havo/vwo. Zit je in 2 havo/vwo, dan wordt het einde van het tweede schooljaar bekeken wat het beste is: naar 3 havo gaan, naar 3 havo/vwo of 3 vwo gaan. Een leerling maakt dan aan het einde van leerjaar 3 een keuze voor havo of vwo. Omdat al onze leerlingen verschillend zijn, is een flexibele driejarige brugperiode een mooie manier om leerlingen vroeg of iets later in hun schoolcarrière op de juiste plek te kunnen plaatsen.

Je kunt het beste kiezen voor havo/vwo masterclass als je goed kunt leren en het daarnaast fijn vindt als de docenten voor duidelijke structuur en begeleiding zorgen. In deze klas krijg je les in 15 aparte vakken, met voor ieder vak een andere docent en eigen lesuren. Binnen die vakken wordt veel aandacht besteed aan hoe er structuur wordt aangebracht in kennisverwerving, het aanleren van studievaardigheden en het plannen van het huiswerk.

De vakdocenten begeleiden jou en de andere leerlingen in bijvoorbeeld het invullen van de agenda, het maken van aantekeningen tijdens de les en het uitwerken van opgaven. Daarnaast kun je altijd bij de mentor terecht met persoonlijke zaken. Wat er ook is, alles kan besproken worden met de mentor: problemen met de studie, maar misschien ook wel ruzie met een vriend of vriendin. De mentor houdt, samen met jou, de studie in de gaten en bespreekt wat de beste aanpak is. Daarnaast besteedt hij ook aandacht aan de sociale omgang binnen de klas met Leefstijllessen tijdens het contactuur en is hij of zij ook aanspreekpunt voor jouw ouders.