Sociale veiligheid en pesten

Op het TBL vinden we het van groot belang, dat je jezelf mag zijn. Van leerlingen horen we regelmatig terug, dat zij dit ook echt zo ervaren. Dat vinden we een groot compliment. We realiseren ons tegelijkertijd, dat een veilig en prettig schoolklimaat voortdurend om aandacht vraagt. Mentoren, vakdocenten, OOP en schoolleiding werken daarom actief aan het in stand houden van een positief leer- en leefklimaat en nemen direct actie wanneer we merken dat een leerling gepest wordt.