Proef de sfeer

Natuurlijk is het belangrijk dat je leert in de klas, maar zeker ook tijdens buitenschoolse activiteiten. Daar stimuleren we je graag in. Zo organiseren we uitwisselingen met buitenlandse scholen, kun je deelnemen aan jeugdseminars in de VS en China, is er een debatclub en zijn er nog veel meer sfeerbepalende initiatieven.

Op het Titus Brandsmalyceum mag je zijn wie je bent!

Wij zijn het Titus Brandsmalyceum. Verschillende inzichten en passies zijn de motor van onze school. Zo leren we van én met elkaar.