Daarom kies je voor het Titus BrandsmaLyceum

Het Titus Brandsmalyceum kijkt graag vooruit. Met modern onderwijs bereiden we je voor op de maatschappij van morgen. We leggen daarbij de nadruk op vaardigheden zoals samenwerken, oplossingen bedenken, je flexibel opstellen, leiderschap tonen, omgaan met cultuur en culturen en weerbaar zijn.

We ondersteunen je persoonlijke groei; we stimuleren je op te komen voor je mening en in gesprek te gaan met anderen. Zo leren we van en met elkaar.

Zoek jij een school die uitdagend onderwijs op hoog niveau biedt en je voorbereidt op de toekomst? Dan heten wij je van harte welkom op het TBL!

Sandra Saris, rector Titus Brandsmalyceum.