Havo/vwo Expeditie

Op het TBL staat uitdagend havo/vwo-onderwijs centraal. Omdat alle leerlingen anders zijn, kun je kiezen uit ‘havo/vwo masterclass’ en ‘havo/vwo Expeditie’. Zo komen we tegemoet aan de verschillende leerstijlen van onze leerlingen en kunnen we het beste in je naar boven halen. Op deze pagina leggen we alles uit over ‘havo/vwo-expeditie’.

Als Expeditieteam zeggen we: “Het vak is het middel”. We hechten veel waarde aan het ontwikkelen van de vaardigheden die je nodig hebt om de opgedane kennis te onderzoeken en te verwerken. Havo/vwo Expeditie is geschikt voor jou als je graag verbanden wilt zien tussen vakken. Je houdt van samenwerken in projectgroepen en van presenteren voor de groep. In de Expeditieklas wordt veel met elkaar en met de docenten gereflecteerd om het leerproces te ondersteunen. Alle ontwikkelingen worden vastgelegd in een digitaal portfolio zodat je zelf de ontwikkeling goed kan volgen. Binnen de thema’s zijn er de projecten waar vakken samenwerken en tot een gezamenlijk eindproduct komen. Een voorbeeld is het thema ‘media’ waar als eindproduct een Klokhuisfilmpje wordt gemaakt waarin vakken vertegenwoordigd zijn. Binnen havo/vwo Expeditie word je beoordeeld op kennis én vaardigheden, zoals zelfstandigheid, plannen en organiseren en initiatief nemen. Je rooster heeft veel blokuren, twee lesuren van hetzelfde vak. Tijdens dit blokuur is er zowel kennisoverdracht als toepassing van die opgedane kennis in het project.

In de brugklas is het TBL, inmiddels twaalf jaar geleden, gestart met havo/vwo Expeditie: onderwijs in een nieuw jasje. Dit onderwijs is bedoeld voor leerlingen die ervan houden om in groepen aan het werk te gaan, om dingen uit te zoeken en zichzelf willen ontwikkelen op verschillende vlakken. Havo/vwo Expeditie is bedoeld voor leergierige en onderzoekende kinderen die graag zelfstandig willen (leren) werken. En deze klas is er zeker voor kinderen die het leuk vinden om verbanden tussen vakken te ontdekken. Leerlingen werken aan kennisverwerving door middel van projecten. In deze projecten komen vakken samen. Leerlingen werken met een eigen portfolio met daarin leerdoelen per vak. Academische vaardigheden zijn in de lessen verweven.

Binnen deze projecten werken leerlingen aan individuele opdrachten en aan groepsopdrachten: Expeditieopdrachten. Daarnaast zijn er in het lesrooster theorie-uren. Leerlingen krijgen dan les over een belangrijk kennisonderdeel. Bijvoorbeeld bij wiskunde staat dan het werken met percentages, breuken of grafieken op het programma of bij de talen krijg je dan les in grammatica of tekstbegrip. De opgedane kennis wordt toegepast bij de projecten waardoor het meteen in de een rijke context geplaatst is. Binnen de talen wordt er naast kennisverwerving veel aandacht besteedt aan de vaardigheden (lezen, spreken, schrijven, luisteren). Het jaar is opgedeeld in drie periodes. Elke periode bestaat uit een aantal weken waar binnen een thema wordt gewerkt aan de projecten, en waarin toetsen worden afgenomen. Presentaties worden gegeven in toetsweken als onderdeel van de afsluiting van een thema. In de activiteiten vinden de reflectiegesprekken plaats die vastgelegd worden in het portfolio. Aan het einde van elke periode krijgen de leerlingen een rapport waarop staat hoe het gaat op het gebied van kennis en vaardigheden. (Is een leerling al behoorlijk zelfstandig? Kan een leerling goed samenwerken? Kan een leerling goed reflecteren en dus naar eigen sterke en zwakke punten kijken?).

Begeleiding

Bij het werken in projecten worden leerlingen begeleid door één of twee docenten. Deze docenten helpen met de vakinhoud, maar ze begeleiden de leerlingen ook bij het groepswerk en bij het maken van afspraken. Binnen havo/vwo Expeditie speelt de mentor een heel belangrijke rol. Zowel in de contacturen als projecturen ziet de mentor de leerlingen. De klas heeft ook de vaklessen van de mentor. Daardoor kan het voorkomen dat een leerling zijn of haar mentor elke dag ziet.

Motivatiebrief

Aan de leerlingen die zich aanmelden voor havo/vwo Expeditie wordt gevraagd om een brief te schrijven over hun motivatie om voor Expeditie te kiezen. Het is overigens niet zo dat we op basis van deze brief leerlingen wel of niet aannemen.