Gedragsregels social media & devices

We vragen iedereen om bewust met sociale media en devices om te gaan; we nemen normale fatsoensnormen in acht en zetten in op een positief gebruik van sociale media. We rekenen erop dat medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord omgaan met de communicatie via de sociale media. Hierover is meer te lezen in het onderstaande document. Meer informatie over digitalisering is hier te lezen.

Mobieltjesbeleid

Het gebruik van mobiele telefoons is in lessituaties te allen tijde verboden, tenzij de docent anders bepaalt. De sanctie bij overtreding van deze regeling is bepaald op inname van het mobieltje voor de duur van één dag. Bij herhaalde overtreding kan dat oplopen tot inname voor drie dagen, waarbij de leerling altijd de mogelijkheid heeft het mobieltje ’s avonds weer mee naar huis te nemen.