Huiswerkbegeleiding

Op het TBL zijn er twee mogelijkheden om huiswerkbegeleiding te krijgen voor leerlingen die hiervoor belangstelling hebben. Ten eerste is er huiswerkbegeleiding tijdens maatwerkuren, door medewerkers van het TBL. Ten tweede wordt huiswerkbegeleiding aangeboden door Lyceo. Hieronder lees je meer over beide vormen van huiswerkbegeleiding.

Huiswerkbegeleiding door het TBL

Huiswerkbegeleiding (+ studievaardigheden + planning/organisatie) wordt vanaf schooljaar 2022-2023  aangeboden tijdens maatwerkuren.

Huiswerkbegeleiding door Lyceo op het TBL

Vanaf schooljaar 2018-2019 biedt Lyceo huiswerkbegeleiding en bijles aan op het TBL. Deze begeleiding is toegankelijk voor alle leerlingen van de school: van klas 1 tot en met de eindexamenklas van havo en vwo. Het doel van deze begeleiding is het aanleren van duurzame studievaardigheden en het vergroten van zelfvertrouwen. Hierdoor wordt er een sterke basis gelegd en door de begeleiding werken leerlingen stap voor stap weer naar zelfstandigheid toe.

Lyceo is van maandag t/m vrijdag geopend van 14.00 – 17.00 uur en leerlingen kunnen tot 5 dagen in de week bij Lyceo terecht voor begeleiding.

Lees meer

Huiswerkbegeleiding van Lyceo in het kort

Bij Lyceo is het kennisniveau van jouw zoon of dochter het vertrekpunt. Zij werken op het TBL en hebben regelmatig contact met mentoren en docenten. Zo kunnen zij de begeleiding goed afstemmen op de behoeften van jouw zoon of dochter. De begeleiding begint met een persoonlijk intakegesprek met de vestigingscoördinator waarin de hulpvraag in kaart wordt gebracht en leerdoelen worden opgesteld. Hierna volgt een Studievaardigheden- en Motivatietest, ontwikkeld met Tilburg University.

Lyceo werkt altijd met kleine groepen van 1 begeleider per 7 leerlingen, zodat jouw kind de aandacht krijgt die het ook echt nodig heeft. Tijdens de begeleiding wordt gewerkt aan studievaardigheden, zoals plannen, structureren, herhalen en reflecteren. Daarnaast is er volop ruimte voor uitleg en overhoren van de leerstof. Door een digitaal leerlingvolgsysteem en tussentijdse evaluaties, houdt de vestigingscoördinator u op de hoogte van de voortgang van jouw zoon of dochter. Daarnaast overlegt Lyceo regelmatig met de ouder(s)/verzorger(s) en docenten over de voortgang van de leerling. Zo weet je precies wat het effect van de begeleiding is.

Bijles en coaching

Tijdens een bijles krijgt de leerling 1-op-1 begeleiding voor een vak waar hij of zij moeite mee heeft. De bijles wordt gegeven door getrainde en enthousiaste begeleiders van Lyceo. De begeleiders zijn studenten die vaak zelf in het vakgebied, waar ze bijles in geven, studeren. Zij kunnen dus alle ins en outs over dat vak vertellen. Door uitleg en persoonlijke aandacht, groeit het zelfvertrouwen en kan de leerling weer succeservaringen opdoen. Na iedere bijles wordt er een logboekstuk geschreven in het digitaal leerlingvolgsysteem.

Wat zijn de kosten?

Huiswerkbegeleiding

2 dagen € 234,95 per maand
3 dagen € 300,95 per maand
4 dagen € 361,95 per maand
5 dagen € 410,95 per maand
Bijles  
Eerste afname (per 5 uur) € 185,00
Daarna per uur € 37,00

Even voorstellen… Annabel Brans

Door mijn achtergrond in de psychologie en jaren ervaring in het aanvullend onderwijs bezit ik veel kennis over verschillende leerprocessen en heb ik ervaring opgedaan met het aanleren van verschillende leerstrategieën. Hierdoor weet ik snel wat een leerling nodig heeft en verzorg ik altijd maatwerk om een leerling snel de weg naar zelfstandigheid te laten vinden. Ik heb ontzettend veel zin om als nieuwe vestigingscoördinator dit schooljaar de leerlingen en ouders beter te leren kennen en begeleiden. Samen met mijn team van begeleiders sta ik vijf dagen per week klaar om leerlingen vanuit een positieve aanpak te coachen en motiveren bij het efficiënter leren. Ik ben maandag tot en met vrijdag bereikbaar via  annabel.brans@lyceo.nl en 06-13473733. Neem gerust contact op voor meer informatie of een vrijblijvend intakegesprek.

Lees minder