Huiswerkbegeleiding

Op het TBL zijn er twee mogelijkheden om huiswerkbegeleiding te krijgen voor leerlingen die hiervoor belangstelling hebben. Ten eerste is er de reeds bestaande huiswerkbegeleiding, gegeven op maandag t/m donderdag van 14.10-16.30 uur, door medewerkers van het TBL. Ten tweede wordt huiswerkbegeleiding aangeboden door Lyceo. Hieronder lees je meer over beide vormen van huiswerkbegeleiding.

Huiswerkbegeleiding door TBL

Een leerling komt na zijn laatste les op die dag naar de stilteruimte. Leerlingen kunnen worden aangemeld voor één, twee, drie of vier dagen per week. Indien het maximum aantal leerlingen voor een dag is bereikt, krijg je de mogelijkheid om te kiezen voor een andere dag. Plaatsing voor een dag gaat op volgorde van aanmelding. Je schrijft jouw zoon of dochter in voor een trimester. Na afloop van dat trimester beslis je samen met jouw zoon of dochter of de inschrijving met nog een trimester wordt verlengd of niet.

Er is plaats voor maximaal 20 leerlingen per dag en er is steeds één huiswerkbegeleider aanwezig. Zij biedt hulp bij het plannen, organiseren en structureren van de schoolse taken. Een leerling kan te maken krijgen met meerdere begeleiders, maar heeft altijd één contactpersoon. Deze contactpersoon onderhoudt ook het contact met ouders.

Lees meer

De leerlingen worden ondersteund:

  • Bij het maken van een planning van het huiswerk (waar begin je mee, wat kan even wachten, wat moet je nog een keer herhalen of nog eens extra oefenen, waar heb je vragen over).
  • Bij het maken van je huiswerk (als je bijvoorbeeld een opdracht niet begrijpt of niet precies weet waar je informatie kunt vinden).
  • Bij het leren voor toetsen (hoe kun je het best oefenen, wanneer begin je met het leren en hoe verdeel je de lesstof in kleinere stukjes).
  • Bij het bijhouden van je agenda (door je bijvoorbeeld te herinneren aan het kijken op SOM).
  • Bij het vinden van een rustige plek waar je huiswerk kunt maken in een prettige sfeer.
  • Er wordt geen bijles gegeven. Uitzondering hierop zijn de ‘spreekuren’ die af en toe georganiseerd worden. Hier zijn bijlesleerlingen uit de bijlespool aanwezig om vragen te beantwoorden over een tevoren vastgesteld vak.

Indien jouw kind behoefte heeft aan vakinhoudelijke ondersteuning, kun je gebruik maken van de bijlespool, waar bovenbouwleerlingen tegen betaling uitleg geven in een bepaald vak.

Per trimester wordt voor één dag huiswerkbegeleiding per week een eigen bijdrage van €50,00 (voor het gehele trimester) in rekening gebracht. Als je jouw zoon of dochter voor 2 dagen per week aanmeldt, betekent dit dus een bedrag van € 100,00 (voor het gehele trimester).

Voor meer informatie kun je terecht bij Philomeen Elemans (p.elemans@hethooghuis.nl).

Aanmelden

Hier kun je jouw zoon of dochter aanmelden voor deze vorm van huiswerkbegeleiding.

Lees minder

Huiswerkbegeleiding door Lyceo op het TBL

Vanaf schooljaar 2018-2019 biedt Lyceo huiswerkbegeleiding en bijles aan op het TBL. Deze begeleiding is toegankelijk voor alle leerlingen van de school: van klas 1 tot en met de eindexamenklas van havo en vwo. Het doel van deze begeleiding is het aanleren van duurzame studievaardigheden en het vergroten van zelfvertrouwen. Hierdoor wordt er een sterke basis gelegd en door de begeleiding werken leerlingen stap voor stap weer naar zelfstandigheid toe.

Lyceo is van maandag t/m vrijdag geopend van 14.00 – 17.00 uur en leerlingen kunnen tot 5 dagen in de week bij Lyceo terecht voor begeleiding.

Lees meer

Huiswerkbegeleiding van Lyceo in het kort

Bij Lyceo is het kennisniveau van jouw zoon of dochter het vertrekpunt. Zij werken op het TBL en hebben regelmatig contact met mentoren en docenten. Zo kunnen zij de begeleiding goed afstemmen op de behoeften van jouw zoon of dochter. De begeleiding begint met een persoonlijk intakegesprek met de vestigingscoördinator waarin de hulpvraag in kaart wordt gebracht en leerdoelen worden opgesteld. Hierna volgt een Studievaardigheden- en Motivatietest, ontwikkeld met Tilburg University.

Lyceo werkt altijd met kleine groepen van 1 begeleider per 7 leerlingen, zodat jouw kind de aandacht krijgt die het ook echt nodig heeft. Tijdens de begeleiding wordt gewerkt aan studievaardigheden, zoals plannen, structureren, herhalen en reflecteren. Daarnaast is er volop ruimte voor uitleg en overhoren van de leerstof. Door een digitaal leerlingvolgsysteem en tussentijdse evaluaties, houdt de vestigingscoördinator u op de hoogte van de voortgang van jouw zoon of dochter. Daarnaast overlegt Lyceo regelmatig met de ouder(s)/verzorger(s) en docenten over de voortgang van de leerling. Zo weet je precies wat het effect van de begeleiding is.

Bijles en coaching

Tijdens een bijles krijgt de leerling 1-op-1 begeleiding voor een vak waar hij of zij moeite mee heeft. De bijles wordt gegeven door getrainde en enthousiaste begeleiders van Lyceo. De begeleiders zijn studenten die vaak zelf in het vakgebied, waar ze bijles in geven, studeren. Zij kunnen dus alle ins en outs over dat vak vertellen. Door uitleg en persoonlijke aandacht, groeit het zelfvertrouwen en kan de leerling weer succeservaringen opdoen. Na iedere bijles wordt er een logboekstuk geschreven in het digitaal leerlingvolgsysteem.

Wat zijn de kosten?

Huiswerkbegeleiding

2 dagen € 215,00 per maand
3 dagen € 284,00 per maand
4 dagen € 343,00 per maand
5 dagen € 390,00 per maand

Bijles

5-strippenkaart € 196,00
10-strippenkaart € 359,00
20-strippenkaart € 665,00

Even voorstellen… Annabel Brans

Door mijn achtergrond in de psychologie en jaren ervaring in het aanvullend onderwijs bezit ik veel kennis over verschillende leerprocessen en heb ik ervaring opgedaan met het aanleren van verschillende leerstrategieën. Hierdoor weet ik snel wat een leerling nodig heeft en verzorg ik altijd maatwerk om een leerling snel de weg naar zelfstandigheid te laten vinden. Ik heb ontzettend veel zin om als nieuwe vestigingscoördinator dit schooljaar de leerlingen en ouders beter te leren kennen en begeleiden. Samen met mijn team van begeleiders sta ik vijf dagen per week klaar om leerlingen vanuit een positieve aanpak te coachen en motiveren bij het efficiënter leren. Ik ben maandag tot en met vrijdag bereikbaar via  annabel.brans@lyceo.nl en 06-13473733. Neem gerust contact op voor meer informatie of een vrijblijvend intakegesprek.

Lees minder