Xplore programma

Binnen het Xplore-programma kunnen leerlingen kiezen voor allerlei activiteiten die gevolgd kunnen worden naast het gewone lesprogramma. Deelname aan deze activiteiten is mogelijk, maar geen verplichting.

De activiteiten binnen het Xplore-programma zijn zeer divers. Er kan gekozen worden uit:

  • Theaterbrugklas
  • Musical (met audities)
  • Opleiding Theatertechniek
  • sCOOLradio (met audities)
  • Schoolband Room B1
  • Kunstklas
  • Sportklas
  • Chinees
  • Global Goals Ambassadors Club TBL Oss
  • CompaTBL 2.0

Aan het begin van het schooljaar worden deze activiteiten gepresenteerd. Daarna kun je je opgeven door middel van een link die iedereen via de mail ontvangt.