Xplore programma

Binnen het Xplore-programma kunnen leerlingen kiezen voor allerlei activiteiten die gevolgd kunnen worden naast het gewone lesprogramma. Deelname aan deze activiteiten is mogelijk, maar geen verplichting.

De activiteiten binnen het Xplore-programma zijn zeer divers. Er kan gekozen worden uit:

Aan het begin van het schooljaar worden deze activiteiten gepresenteerd. Daarna kun je je opgeven.