De ondersteuningsstructuur op het TBL

Op het TBL is de mentor de spil in de ondersteuning. De mentor verdiept zich in jouw zoon of dochter en volgt gedurende het hele jaar de cijfers en het sociaal-emotioneel functioneren van jouw kind. In de vaklessen en de mentoruren is er klassikaal aandacht voor sociaal-emotioneel welbevinden en voor studievaardigheden, zoals leren plannen en organiseren.

Soms heeft een leerling, kortere of langere tijd, extra begeleiding nodig. De mentor roept dan de hulp in van de begeleiders van onze trajectvoorziening. Denk hierbij aan begeleiding op het gebied van dyslexie, autisme, AD(H)D, hoogbegaafdheid of sociaal-emotionele problematiek. Tijdens overleggen van ons ondersteuningsteam of Zorg Advies Team wordt er besloten welke leerling gebaat is bij welke ondersteuning. Hierbij trekken we zo veel als mogelijk op met ouders/verzorgers en de leerling zelf.

Op het TBL wordt gewerkt in een ondersteuningsstructuur die wordt aangestuurd door een teamleider ondersteuning. Deze werkt nauw samen met de zorgcoördinator en de orthopedagoog, die de ondersteuning van leerlingen op het TBL uitvoeren samen met de leerlingbegeleiders van het TBL (dyslexie, AD(H)D, ASS, sociaal-emotioneel welbevinden zoals faalangst en weerbaarheid.

Indien het ondersteuningsteam van het TBL hulp inroept van externe deskundigen, dan noemen we dat het ZAT (Zorg Advies Team). Denk daarbij aan:

  • De ambulant begeleiders (vanuit het Samenwerkingsverband)
  • Schoolmaatschappelijk werk
  • De leerplichtambtenaar
  • De politie-adoptant

Indien er ZAT (Zorg Advies Team) overleg plaatsvindt vragen we altijd tevoren om schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers.

Omgaan met spanningen: training ‘In the Spotlights’

Voor de leerlingen in de onderbouw wordt de training ‘In the Spotlights’ aangeboden. Deze cursus wordt aangeboden aan de leerlingen die zich onzeker voelen over bijvoorbeeld het maken van toetsen, het houden van presentaties of over hun rol in de groep. Om meer zelfvertrouwen op te doen werkt elke leerling onder deskundige begeleiding aan een zelf opgestelde, persoonlijke, hulpvraag. Aan het einde van de training geven de leerlingen, op eigen wijze, een presentatie over wat ze geleerd hebben.