Masterclass Science

Tijdens de masterclass science leer je ontwerpen met de ontwerpcyclus en onderzoek doen volgens de natuurwetenschappelijke methode. Je ontwikkelt vaardigheden als ontwerpen, innoveren, kritisch omgaan met informatie, onderzoeken, verslagleggen en je leert om je ontwerp of onderzoek door middel van een (poster)presentatie te delen met anderen. Je werkt vaak in groepjes en niet alleen het uiteindelijk (onderzoeks-, of ontwerp-) resultaat is belangrijk, maar zeker ook hoe je samen met je groepsgenoten tot dit resultaat bent gekomen.

Je leert de beginselen van het programmeren en je doet mee aan de landelijke informaticawedstrijd. Ook zijn er excursies naar bijvijvoorbeeld Technopolis in Mechelen (België) en Nemo in Amsterdam. Heb je een onderzoekende leerhouding en wil je hierin groeien, ben je geïnteresseerd in wetenschap, of loopt je hoofd over van de ontwerpideeën? Dan kom je bij Science zeker tot je recht!

Contact met ouders

Om je ouders een indruk te geven van de lessen Science, is er enkele keren per jaar een open les. Je ouders ontvangen hiervoor digitaal een uitnodiging. Je docenten geven een reguliere les, waarin ze ruimte maken om aan je ouders duidelijk te maken hoe en wat jij leert.