Masterclass Business

In de masterclass Business staat ondernemerschap centraal. Je leert 21st century skills aan op het gebied van onderhandelen, netwerken, initiatief nemen, samenwerken, overleggen, keuzes maken, presenteren, problemen oplossen en verantwoording afleggen.

Met de 21st century skills ga je voor een deel aan de slag in levensechte situaties. Je gaat, samen met andere leerlingen, als ondernemer aan de slag. Denk aan een bedrijfssimulatie, fondswerving, marktonderzoek, etc. Er is ruimte voor je eigen creatieve inbreng.

Zo leer je in klas 1 ondernemen met een eigen microkrediet. Met dit ‘startkapitaal’, dat bijvijvoorbeeld beschikbaar wordt gesteld door Day for Change, zet je samen met andere leerlingen eigen bedrijf op waarmee jullie echt geld gaan verdienen! Je maakt zo op een speelse manier kennis met ondernemerschap en lever je een belangrijke bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking.

In de bovenbouw kun je je verder ontwikkelen in deze richting door te kiezen voor het profiel Economie en Maatschappij, met de vakken economie en M&O (management en organisatie). En wie weet word je zo enthousiast dat je later economie of bedrijfskunde gaat studeren.

Contact met ouders

Bij de eindpresentatie van een project aan het einde van het schooljaar worden je ouders uitgenodigd om aanwezig te zijn.