Lingua programma

Bij ons talenonderwijs (Engels, Frans, Spaans) bieden we onze leerlingen de kans om op verschillende niveaus een internationaal erkend certificaat of diploma te halen. Hiermee gaan ze goed toegerust van school, omdat het door hen behaalde niveau bij bedrijven en opleidingen in binnen- en buitenland wordt (h)erkend.

Cambridge English

Cambridge English staat voor een extra, kwalitatief hoogstaande cursus Engels voor leerlingen in 3 t/m 5 vwo en voor leerlingen in 4 havo.

Vwo-leerlingen kunnen er aan het einde van de derde klas voor kiezen om ofwel de cursus af te sluiten met een examen op FCE (First Certificate in English) niveau, of om, mits er voldoende voortgang is geboekt, verder te gaan om vervolgens leerjaar 4 en 5 af te sluiten met een examen op CAE (Certificate in Advanced English) niveau.

Havo-leerlingen sluiten de cursus aan het einde van de vierde klas af met een examen op FCE niveau.

Genoemde examens worden georganiseerd door de Universiteit van Cambridge en doorgaans afgelegd in Eindhoven.

Leerlingen die in aanmerking willen komen voor deze cursus moeten via een selectietoets laten zien dat zij over voldoende basisvaardigheden beschikken om bij voldoende inzet succesvol te kunnen zijn op de examens.

Deze selectietoets bestaat uit drie onderdelen, te weten Use of English, Reading en Writing. Op al deze onderdelen moet een voldoende worden behaald. Daarnaast moet hun docent Engels van dat moment een positief advies geven over spreekvaardigheid en deelname aan de reguliere lessen en moet via het advies van de mentor duidelijk zijn dat een extra studielast van twee uur per jaar haalbaar is.

Aangezien deze lessen buiten het reguliere lesrooster vallen zijn er kosten aan verbonden. Daarnaast moeten er ook nog examenkosten worden voldaan.

DELF

DELF staat voor Diplôme d’Etudes en Langue Française. DELF examens zijn de officiële Franse taalexamens die overal ter wereld worden afgenomen en erkend. Er worden vier taalvaardigheden getoetst: luistervaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid. Een DELF diploma toont de mate van taalbeheersing aan.

Op het TBL verzorgen de docenten Frans ongeveer 10 lessen ter voorbereiding op deze examens. De lessen vallen niet onder het reguliere rooster en worden geheel in het Frans gegeven. De deelnemers betalen het inschrijfgeld voor het examen en een kleine bijdrage voor de extra lessen.

Als leerlingen in klas 3 havo of 3 vwo zitten, kunnen zij zich aanmelden voor de lessen ter voorbereiding op het DELF examen A2. Dit kan ook een goede afsluiting vormen van het vak Frans. Als leerlingen in de bovenbouw Frans hebt gekozen kunnen zij zich verder ontwikkelen door in klas 5 havo of 5 vwo deel te nemen aan het DELF examen B1. In 6 vwo hebben leerlingen de mogelijkheid om zich voor te bereiden op het DELF B2 examen, dat een behoorlijk hoog niveau heeft. Met een B2 diploma kunnen zij zo aan een Franse universiteit gaan studeren.

Het is niet verplicht om het hele traject te doorlopen maar wel gewenst.

DELE

DELE staat voor: Diploma de Español como Lengua Extranjera, diploma Spaans als vreemde taal.

Een DELE-diploma is een internationaal diploma Spaans voor niet-Spaanstaligen dat officieel erkend wordt door het Spaanse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Sport. Een DELE-diploma geeft aan op welk niveau je Spaans beheerst. Dat is handig voor een toekomstige studie aan een Spaanstalige school, een universiteit of als je gaat werken bij een bij een Spaanstalig bedrijf.

Het Instituto Cervantes in Utrecht neemt de examens af. Tijdens het examen worden de vaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken getest.

Kies je aan het einde van de brugklas voor Spaans? Dan kun je vanaf klas 3 deelnemen aan een examen voor scholieren, DELE escolar.