Instapprogramma

Het instapprogramma is bedoeld voor leerlingen van de dakpanklas havo/vwo masterclass en havo/vwo Expeditie.

Het programma geeft leerlingen ondersteuning op persoonlijk en cognitief (kennis)gebied. Het (verder) ontwikkelen van de vaardigheden staat centraal. De ondersteuning wordt maximaal twee jaar (in de eerste en tweede klas) gegeven, in vier verschillende modules. Bij de start in het eerste leerjaar wordt er gewerkt met zes instapgroepen:

  1. rekenen
  2. spelling
  3. begrijpend lezen
  4. plannen & organiseren
  5. motivatie & concentratie
  6. sociaal-emotionele ontwikkeling

Dankzij het vwo-instapprogramma heeft een leerling meer mogelijkheden om zijn havo- of vwo-opleiding succesvol te doorlopen.

In overleg met de basisschool worden afspraken gemaakt over welke ondersteuning een leerling nodig heeft. Bij elke rapportvergadering bekijkt het docententeam of een leerling nog steeds ondersteuning vanuit het instapprogramma nodig heeft. Als dat niet zo is, wordt er (tijdelijk) gestopt met het programma.