CultuurProfielSchool

Cultuureducatie laat zien wie je bent! Bij de kunstvakken van het TBL staan het doen, ervaren, beleven, presenteren en reflecteren centraal. Leerlingen maken kunstzinnige producten en nemen deel aan kunstzinnige activiteiten binnen en buiten de school en leren kijken en luisteren naar eigen en andermans werk.

Het TBL is een officieel erkende Cultuurprofielschool. Dit predicaat werd in juni 2011 uitgereikt door de Vereniging van Cultuurprofielscholen.

Er wordt op het TBL ontzettend veel gedaan aan kunst en cultuur door zowel leerlingen als docenten en de gedachte om cultuurprofielschool te worden kwam dan ook  niet zomaar uit de lucht vallen. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een uitgebreid kunstprogramma met de Masterclass Art, het examenvak drama en andere opzet en inrichting van kunstvakken muziek, beeldend en CKV in de bovenbouw. Daarbij is een hechte samenwerking ontstaan met culturele instellingen van Oss en de Hogescholen voor de Kunsten.

Doel en visie

Cultuureducatie laat zien wie je bent. Bij de kunstvakken van het TBL staan het doen, ervaren, beleven, presenteren en reflecteren centraal. Leerlingen maken kunstzinnige producten en nemen deel aan kunstzinnige activiteiten binnen en buiten de school en leren kijken en luisteren naar eigen en andermans werk. Daarbij leren zij creatief denken. Al deze vaardigheden worden bij de kunstvakken voortdurend ontwikkeld en geëvalueerd waardoor leerlingen uiteindelijk mondiger, zelfverzekerder, opener en socialer worden en het talent optimaal kan worden ontplooid. Het onderwijsconcept hierbij is dat je werkt vanuit het Hart, Hoofd en Handen-principe via thematisch onderwijs en vakintegratie. Daarbij speelt het presenteren een belangrijke rol. Er worden dan ook ieder jaar veel presentatiemomenten georganiseerd zoals het Cultuur Festival, dramavoorstellingen, Titusdebat en iedere laatste vrijdag van de maand een open podium.

Programma

Alle leerlingen komen binnen het curriculum met kunst en cultuur in aanraking. Daarnaast hebben de leerlingen de mogelijkheid mee te doen met veel buitenlesactiviteiten, waar zij hun vaardigheden en eigen talenten op het gebied van kunst en cultuur verder kunnen ontwikkelen. In toenemende mate worden samen met andere vakken vakoverstijgende projecten georganiseerd zoals het Krantenproject, Filmproject en Cross Your Borders.

Lees meer

Binnen het curriculum

Onderbouw

In de onderbouw volgen alle leerlingen de kunstvakken beeldend, muziek en drama. Naast deze vakken kunnen de leerlingen op havo/vwo, atheneum en gymnasium kiezen voor de Masterclass Art. Zij krijgen dan extra lessen Art per week. In ieder leerjaar wordt er gewerkt met een bepaald thema en komen de disciplines beeldend, drama, muziek/zang aan bod.

Bovenbouw

In de bovenbouw kunnen leerlingen kiezen voor de examenvakken Beeldend, Muziek en Drama of een combinatie daarvan. Daarbij volgen zij het vak Kunst Algemeen waar vanuit verschillende invalshoeken, kunststromingen en kunstvormen worden bestudeerd. Dit vak wordt afgesloten met een centraal schriftelijk eindexamen.

CKV

Iedere leerling krijgt in de bovenbouw havo en atheneum het vak CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming). Hierbij staan kunstbeschouwing, het bezoeken van voorstellingen, exposities en het deelnemen aan workshops centraal.

KCV

De afkorting KCV staat voor klassieke culturele vorming. Dit vak in de vierde en vijfde klas van het gymnasium maakt onderdeel uit van de vakken Grieks en/of Latijn. De uren staan op de lessentabel wel apart vermeld. Het is de tegenhanger van CKV op het atheneum.

In de lessen worden onderwerpen behandeld als Griekse en Romeinse geschiedenis, literatuur, mythologie, archeologie, filosofie, theater en kunst; ook de invloeden daarvan op onze huidige maatschappij worden bekeken. Leerlingen bezoeken musea en theaters en kunnen deelnemen aan een wedstrijd of een quiz om zich op het gebied van hun kennis van de oudheid te meten met anderen.

Buiten het curriculum

TBL musical

Ieder jaar hebben alle leerlingen de mogelijkheid deel te nemen aan een productie van de musicalgroep. De artistieke leiding is in handen van Marlijn van Dijk, Stanley Stokkermans en Noortje vd Wetering. Ine Smit-Verbakel is verantwoordelijk voor alle organisatorische zaken rondom de musical en de Theaterbrugklas. Zij is tevens het aanspreekpunt voor de ouders en de leerlingen die deelnemen aan de musical en de Theaterbrugklas.

In de afgelopen jaren namen de leerlingen met groot enthousiasme deel aan “Foxtrot”, “Cinderella”, “Pippin” en “Fame”. In januari 2021 wordt de musical “Hairspray”  uitgevoerd in theater De Lievekamp. Daarna worden audities gehouden voor de volgende musical.

Theaterbrugklas

Voor leerlingen uit de brugklas is er de mogelijkheid deel te nemen aan de theaterbrugklas. De dramalessen van de theaterbrugklas worden gegeven door Marlijn van Dijk en Stanley Stokkermans. Op het einde van het schooljaar treden deze leerlingen op met een voorstelling. Er wordt naar gestreefd om deze voorstelling plaats te laten vinden in De Groene Engel of in de zaal van De Muzelinck. Daarnaast laten de leerlingen hun talenten zien tijdens o.a. de Open Dag. Iedere brugklasleerling kan deelnemen, er worden geen audities gehouden. In de afgelopen jaren zijn er voorstellingen geweest van “Aladdin”,  “Minoes” en “Annie”.

Opleiding Theatertechniek

Bij deze opleiding leer je alle facetten van het werk in een theater met licht en geluid. Je leert op een creatieve wijze omgaan met decor, lichtplannen en PA-sets. Dit alles kun je onder deskundige begeleiding in praktijk brengen in een professionele omgeving zoals theater de Lievekamp en de Groene Engel in Oss. Leerlingen van de Theatertechniek zijn o.a. actief achter de schermen bij de voorstelling van de Theaterbrugklas en tijdens het Cultuur Festival.

Schoolband Room B1

Op het TBL zijn verschillende schoolbands. Deze bands kunnen begeleiding krijgen van onze muziekdocenten dhr. Paul van der Heijden en dhr. Paul Wagemakers en hebben de mogelijkheid om in het muzieklokaal te repeteren. Leerlingen kunnen ook meespelen in de schoolband Room B1.

Open Podium

Een keer per maand, meestal de laatste vrijdag van de maand, vindt tijdens beide middagpauzes het Open Podium plaats. Leerlingen die graag optreden met zang, muziek, dans, poëzie, ed. kunnen dan inschrijven via dhr. Paul van de Heijden om deel te nemen aan het Open Podium. Ook het schoolorkest treedt weleens op tijdens Open Podium. Open Podium wordt altijd via het “Rondje” aangekondigd.

sCOOlradio

Talentontwikkeling, samenkomen van schoolvakken en betekenisvol taalonderwijs is waar sCOOLradio voor staat. sCOOLradio is een doorlopend onderwijsproject en radiozender van Het Hooghuis. Leerlingen van alle Hooghuislocaties kunnen zich aanmelden als dj. Zij volgen dan een intensief opleidingstraject, dat is ontwikkeld in samenwerking met 3FM, en krijgen een eigen radioprogramma. Midden in de school staat een glazen studio waarvandaan zij radio maken.

Er is aandacht voor radio in de breedste zin van het woord. Denk aan: presentatie, productie, techniek, journalistiek, promotie enzovoort. Houd er rekening mee dat de wekelijkse radioles bovenop het normale curriculum komt. De voortgang wordt bijgehouden, maar is bestemd voor persoonlijke ontwikkeling en maakt geen deel uit van officiële beoordelingen.

Leerlingen van alle leeftijden en niveaus zijn welkom. Na audities wordt bepaald wie er wordt toegelaten.

DJ’s kunnen het Basiscertificaat Radio-dj en het Diploma Radio-dj behalen. Mogelijkheden om daarna door te stromen naar de lokale omroep of NPO Campus worden besproken.

Read2Me!

Onze brugklassers nemen deel aan Read2Me!, een voorleeswedstrijd voor leerlingen in de brugklas van het voortgezet onderwijs. In deze wedstrijd worden leerlingen aangespoord nieuwe jeugdboeken (voor) te lezen. Het leesplezier van de leerling staat hierbij voorop. Deelnemende scholen uit het werkgebied van een bibliotheek selecteren ieder hun beste voorlezer, deze voorlezers strijden vervolgens tegen elkaar in de bibliotheekronde. De beste voorlezer van een bibliotheek neemt deel aan een wedstrijd op provinciaal niveau, waarna de winnaar van deze wedstrijd doorgaat naar de landelijke finale.

Schrijvers op school

In samenwerking met de Openbare Bibliotheek Oss nodigt de sectie Nederlands jaarlijks een schrijver uit voor leerlingen van 4 havo en 5 vwo. Tijdens de lessen bereiden de leerlingen zich voor door het lezen van een boek(fragment) van de schrijver. Door het maken van opdrachten verdiepen zij zich in leven en werk van de schrijver. Tijdens de bijeenkomst vertelt de schrijver over het schrijversvak en leest hij voor uit eigen werk. Leerlingen worden daarna in de gelegenheid gesteld vragen te stellen aan de schrijver.

Debatgroep

Leerlingen van het TBL kunnen lid worden van de debatclub. Tijdens de bijeenkomsten van de debatclub oefenen de leden met verschillende debatvormen, zoals het vrijerollendebat en het 360-gradendebat. Zij krijgen feedback van de andere leden en van de twee begeleidende docenten, mevrouw Heinen en mevrouw Venema. Leerlingen die deelnemen aan de debatclub leren onder meer om goed te luisteren, te argumenteren en te presenteren. Zo zijn ze goed voorbereid op debatten, maar ook op andere opdrachten tijdens de lessen op school, en bovendien komen de geleerde vaardigheden ook buiten school goed van pas. Een aantal keer per jaar doet de debatclub mee aan debatwedstrijden. Het Wellus-debat wordt georganiseerd door de Jongerenraad en vindt plaats in de Groene Engel. Het TBL neemt het tijdens het Wellus-debat op tegen teams van andere Osse scholen. De debatclub doet ook ieder jaar mee aan VARA’s debatwedstrijd Op weg naar het Lagerhuis, georganiseerd door de Het Debatbureau en Hope XXL. De voorronde voor deze wedstrijd vindt plaats in het Provinciehuis in Den Bosch en er wordt gedebatteerd tegen andere Brabantse scholen. Ten slotte doet een selectie mee aan het NK Debatteren voor Scholieren. Dit is een parlementair debattoernooi waar meer dan 100 scholen in Nederland aan meedoen.

Leden van de debatclub kunnen individueel ook deelnemen aan het Nationale Jeugddebat. Zij moeten daarvoor eerst deelnemen aan het Provinciale Jeugddebat. Die worden in het najaar in elke provincie gehouden. Honderddertig jongeren worden daaruit geselecteerd om mee te doen aan het Nationaal Jeugddebat. Zij worden getraind in o.a. debatvaardigheden en presentatietechnieken. Zo worden ze klaargestoomd om ministers en staatssecretarissen te overtuigen van hun ideeën.

Kunstklas

In de kunstklas maak je kennis met verschillende thema’s, technieken en materialen, 2-dimensinaal en 3-dimensionaal, die niet of nauwelijks aan bod komen in de normale lessen beeldend en ckv.

Heb jij speciale belangstelling voor beeldende vormgeving, wil jij lekker bezig zijn met de hieronder genoemde materialen en technieken, zoals…

  • tekentechnieken, schildertechnieken, grafische technieken, boetseren, enz.?
  • Of heb je geen kunst beeldend of ckv in de bovenbouw, maar wil je jezelf ontplooien in deze vakken?
  • Of denk je erover om een opleiding te volgen in bijvoorbeeld de mode, grafische vormgeving, industrieel ontwerpen, kunst, fotografie?

Dán kan je in de kunstklas werken aan een portfolio.

Voor wie:       Alle leerlingen van het TBL

Door wie:       Sarah van den Dungen

Wanneer:      Dinsdagmiddag van 15:15 uur tot 16:30 uur

Lees minder