Met ingang van schooljaar 2023-2024 gaat het Titus Brandsmalyceum starten met de klas Titus Op Vrijdag. Deze klas is bedoeld als een bovenschoolse plusklas voor (hoog)begaafde leerlingen die op de basisschool extra uitdaging nodig hebben en daarvoor een dagdeel naar Titus Op Vrijdag op het TBL komen.

Hoe en wat?
– Het is bedoeld voor basisschoolleerlingen vanaf groep 6 met vwo-capaciteiten.
– Titus Op Vrijdag is op vrijdagochtend van 9.05 tot 13.10 uur op het TBL.
– Samen met gelijkgestemden uitgedaagd worden om het beste uit jezelf te halen.
– Naast kennisontwikkeling staan ook je eigen leerdoelen centraal.
– Naast cognitief uitdagende opdrachten werken we ook aan de executieve functies tijdens sport en spel.
– Toelating tot Titus Op Vrijdag gaat altijd in samenwerking met de basisschool.
– Toelating tot Titus Op Vrijdag gebeurt volgens toelatingscriteria.
– Titus OpVrijdag gaat een samenwerking aan met het Titus Tussenjaar (TTJ).
– Start: in derde week nieuwe schooljaar.

Wat is het verschil tussen de Titus Op Vrijdag en het Titus Tussenjaar?
Het Titus Tussenjaar is bedoeld voor leerlingen die klaar zijn met de stof van de basisschool en nog niet toe zijn om de stap naar de brugklas te maken. Zij zitten een jaar voltijds in deze speciale klas op het TBL. Soms hebben deze leerlingen al een klas overgeslagen op de basisschool, maar zijn ze nog te jong om de overstap naar de middelbare school te maken. Ze werken gedurende het hele schooljaar aan hun persoonlijke ontwikkeling.
Titus Op Vrijdag (TOV) is voor basisschoolleerlingen die het programma op de basisschool volgen en op zoek zijn naar extra uitdaging. Deze extra uitdaging hebben deze leerlingen nodig om de motivatie in hun eigen schoolwerk niet te verliezen. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen in een plusklas hun schoolprestaties verbeteren, meer zelfvertrouwen krijgen vanwege het op hun behoeften afgestemde programma en de omgang met gelijkgestemden. Een dagdeel in de week werken zij aan hun persoonlijke doelen en ontwikkeling.

Toelatingscriteria Titus Op Vrijdag
Om toegelaten te worden tot Titus Op Vrijdag gelden de volgende toelatingscriteria:
– IQ hoger dan 130
– De leerling heeft geen gedragsproblematiek.
– De basisschool doet het voorstel om deel te nemen aan deze voorziening.
In sommige gevallen doen we een proefplaatsing. De instapmomenten hiervoor zijn in september en januari.
Meer informatie of aanmelden voor Titus Op Vrijdag kan door basisscholen gedaan worden bij Marieke Peters, m.peters@hethooghuis.nl