Het Hooghuis en Corona

Onlangs hebben wij onze medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers op de hoogte gebracht van de maatregelen die wij hebben getroffen in verband met het Coronavirus COVID-19. Het Hooghuis volgt hierin de adviezen van RIVM en GGD. Hier vindt u de nieuwsberichten van Het Hooghuis over het Coronavirus. Op deze pagina vindt u ook het formulier om uw zoon/dochter ziek te melden n.a.v. verkoudheid, hoestklachten en/of koorts. Overige ziekmeldingen lopen volgens de gewone weg: bellen met onze school of het digitale formulier invullen.

 

 

osse avond van de geschiedenis met andre kuijpers

Osse Avond van de geschiedenis

Belangrijke data groep 7/8

  • Vrijdag 25 oktober 2019 – Meeloopmiddag leerlingen groep 8 (digitaal inschrijven is binnenkort mogelijk via deze website)
  • Maandag 4 november 2019 – Informatieavond havo/vwo masterclass voor leerlingen en ouders groep 8
  • Maandag 25 november 2019 – Informatieavond atheneum masterclass en gymnasium masterclass voor leerlingen en ouders groep 8
  • Maandag 2 december 2019 – Informatieavond havo/vwo Expeditie voor leerlingen en ouders groep 8
  • Woensdag 11 december 2019 – Proeflessen leerlingen groep 8 (digitaal inschrijven is binnenkort mogelijk via deze website)
  • Maandag 13 januari 2020 – Inloopavond m.b.t. onze diverse brugklassen voor ouders groep 8
  • Donderdag 16 januari 2020 – Proeflessen leerlingen groep 8 (digitaal inschrijven is binnenkort mogelijk via deze website)
  • Vrijdag 7 februari 2020 – Open Avond voor leerlingen en ouders groep 7 en 8 en andere belangstellenden
  • Woensdag 4 maart en Donderdag 5  maart 2020 – Aanmelden nieuwe brugklassers
  • Woensdag 3 juni 2020 – Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers

Informatieboekjes klas 1 en 2

D-tv uitzending Titus Tussenjaar

Titus Tussenjaar

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020 gaat het TBL starten met het Titus Tussenjaar. Dit leerjaar is bedoeld voor leerlingen die klaar zijn met de basisschool maar nog niet toe zijn om de stap naar de brugklas te maken. Deze leerlingen hebben vwo-capaciteiten maar moeten zich bijvoorbeeld nog verder ontwikkelen op sociaal-emotioneel vlak of komen studievaardigheden te kort. Soms hebben deze leerlingen al een klas overgeslagen op de basisschool maar zijn ze nog te jong om de overstap naar de middelbare school te maken. Voor deze leerlingen biedt een tussenjaar de kans om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling waardoor ze het schooljaar daarna de overstap naar de brugklas wel kunnen maken.

Over heel Nederland gezien zijn er maar een paar scholen die zo’n tussenjaar aanbieden. Het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen is een van hen met hun Intermezzojaar. De ervaringen zijn goed, zo’n leerjaar voorziet in een behoefte. De behoefte om dicht bij huis te kiezen voor een tussenjaar is ook in onze regio aanwezig. Het Titus Tussenjaar is dan ook bestemd voor leerlingen uit de hele regio Noordoost-Brabant, niet alleen voor de leerlingen uit de gemeente Oss maar ook uit bijvoorbeeld Rosmalen en Uden.
Een groep in het tussenjaar zal bestaan uit twaalf tot vijftien leerlingen. Zij zullen intensief begeleid gaan worden. Lestijden, pauzes ed. zullen hetzelfde zijn als dat van de leerlingen van het TBL. Op het programma zullen vakken als Nederlands, wiskunde en Engels staan maar ook zal er alle ruimte zijn voor eigen leerdoelen van de leerlingen en studievaardigheden. Druk om te presteren is er niet maar in alle rust kunnen de leerlingen worden voorbereid op de instroom in de brugklas. De komende maanden worden gebruik om het dagelijks rooster van het tussenjaar vorm te geven.
Het programma wordt door het TBL in co-creatie met Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 en de daarbij aangesloten schoolbesturen ontwikkeld en uitgevoerd. Naast deze ontwikkeling zijn we samen met het Samenwerkingsverband aan het kijken hoe we kunnen komen tot een dekkend netwerk voor deze doelgroep binnen deze regio. Zo wordt beter vorm gegeven aan thuisnabij, passend onderwijs.

De verwachting is dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap subsidie zal verlenen aan het opzetten van het tussenjaar. Ook zal de onderwijsinspectie goed geïnformeerd gaan worden. Anders ontstaat er de indruk dat veel leerlingen blijven zitten terwijl dat feitelijk niet aan de orde is. Maar dit nadeel weegt niet op tegen het voordeel dat er meer passend onderwijs aangeboden gaat worden in de directe omgeving aan meer- en hoogbegaafde kinderen.

TBL Xplore filmpje

Buiten de lessen om kun je nog veel meer op onze school!

Hou jij van sport, dans, toneel, musical, muziek, debatteren of computers….

Klik op het Icoontje hieronder om het filmpje te bekijken!

Benieuwd geworden? Kijk op de pagina met het complete Xplore programma.

 

Aangepaste lestijden Dinsdag

Lesrooster op dinsdag i.v.m. vergaderingen tijdens het 1e lesuur

Lesrooster onderbouw: Lesrooster bovenbouw:

1e les 08.20 – 09.20 uur

2e les 09.20 – 10.00 uur

3e les 10.00 – 10.40 uur

pauze 10.40 – 11.00 uur

4e les 11.00 – 11.40 uur

5e les 11.40 – 12.20 uur

pauze 12.20 – 12.50 uur

6e les 12.50 – 13.30 uur

7e les 13.30 – 14.10 uur

pauze 14.10 – 14.20 uur

8e les 14.20 – 15.00 uur

9e les 15.00 – 15.40 uur

1e les 08.20 – 09.20 uur

2e les 09.10 – 10.00 uur

pauze 10.00 – 10.20 uur

3e les 10.20 – 11.00 uur

4e les 11.00 – 11.40 uur

pauze 11.40 – 12.10 uur

5e les 12.10 – 12.50 uur

6e les 12.50 – 13.30 uur

pauze 13.30 – 13.40 uur

7e les 13.40 – 14.20 uur

8e les 14.20 – 15.00 uur

9e les 15.00 – 15.40 uur